Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku
Nejlevnější pneu s dodáním do 24h.

Obchodní podmínky

Prodávající:
Škarka Zdeněk
Bludovice 11
741 01 Nový Jičín
IČO: 49571109
DIČ: CZ5903241498

Prodávající je plátcem DPH.


Daňový doklad, slouží rovněž jako záruční list, bude doručen spolu se zásilkou (v obálce pod přepravní etiketou).

Dobírka
Platba hotově, při převzetí zboží, na adrese zadané kupujícím.

Převod na BÚ
Po obdržení objednávky bude kupujícímu zaslána zálohová faktura na e-mail. Po připsání čásky na účet prodávajícího, bude zboží odesláno. U zboží na objednávku zasílá prodávající zálohovou fakturu po jeho naskladnění. Z tohoto důvodu může být vlivem délky trvání bankovních operací prodloužen termín dodání. Při stornování objednávky budou peníze odeslány zpět na BÚ kupujícího do 5 prac. dnů.

1) Česká pošta

Cena dopravy Českou poštou je vždy vyčíslena v nákupním košíku.

Základní informace:
 • doručování v pracovní dny mezi 8 - 16 hod., ve vybraných lokalitách možnost odpoledního doručování mezi 14 - 19 hod (více zde http://www.postaonline.cz/vyhledani-psc/-/vyhledat/odpoledni)
 • adresát je informován o doručování balíku prostřednictvím SMS a e-mailu
 • v případě nezastižení na adrese, bude ve schránce zanechán informační lístek o uložení zásilky na nejbližší poště (zásilka bude uložena po dobu 7 po domluvě až 15 pracovních dní)
 • zásilku je možné osobně vyzvednout na poště, nebo si telefonicky domluvit druhý termín doručení na adresu
Popis služby Balík Do ruky zde: http://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-do-ruky

Zásilku je možno sledovat zde: http://www.postaonline.cz/trackandtrace/-/zasilka

Změnu navrhovaného času a způsobu doručení provedete zde: http://formulare.cpost.cz/zmenadispozice

2) DPD

Cena dopravy DPD je vždy vyčíslena v nákupním košíku.

Základní informace:
 • doručování v pracovních dnech mezi 8 – 17 hod.
 • v tuto dobu je nutné zajistit převzetí zásilky na Vámi zadané adrese
 • v ceně doručení jsou 3 pokusy o doručení
 • zásilku je možné osobně vyzvednout na příslušném depu DPD
Podrobnější informace o DPD naleznete zde: http://www.dpd.com/cz.
Prodávající ani přepravní společnost neodpovídá za možné náklady, které vzniknou kupujícímu opožděným dodáním zásilky.

Objednání zboží se realizuje pomocí objednávky, která je závazná. Po odeslání objednávky bude kupujícímu odeslána kopie objednávky na e-mail. Kupující odpovídá za správnost parametrů jím objednávaného zboží, zejména rozměrů pneumatik (včetně indexu nostnosti a rychlosti), disků, šroubů a matic, popř. jiného zboží, které prodávající nabízí. Dojde-li ke vzniku škody, způsobené použitím zboží o špatných parametrech, nese plnou odpovědnost kupující.

Pokud chce kupující od objednávky odstoupit, musí tak učinit nejpozději do 14.30 hod. v den kdy byla objednávka zaregistrována (popř. do 14.30 hod. dnů následujících) a to telefonicky nebo e-mailem na adresu Stornování objednávek, přičemž musí uvést úplné jméno a adresu objednávajícího. Pokud objednávku kupující nestornuje do této doby, a zboží bude odesláno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s poštovným a balným vynaloženým na odeslání zboží.

Běžná dodací lhůta je 1 - 12 pracovních dnů, podrobněji vždy v detailu požadované pneumatiky. Při delší dodací lhůtě bude kupující informován. U neobvyklých rozměrů a dezénů pneumatik, pneumatik vyprodaných v důsledku neočekávaného zájmu kupujících, je doba dodání ovlivněna stavem skladových zásob dodavatelů prodávajícího, popř. výrobním programem výrobců. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv prodloužit termín dodání, popř. objednávku nebo její část zrušit (i po potvrzení termínu dodání). V takovém případě bude nakupující informován. Nedojde-li k dodání zboží ve sjednaném termínu, má kupující možnost od objednávky odstoupit, případné náklady spojené s poštovným a balným hradí prodávající.

Při přebírání, nebo neprodleně po převzetí zboží, je kupujícímu v jeho vlastním zájmu doporučeno zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zásilky během přepravy. Poškozenou zásilku nebude kupující přebírat. Pokud zásilku přebere, je povinen ji reklamovat u přepravce do dvou pracovních dnů. Kupující je dále povinen prohlédnout zboží a ověřit správnost obsahu zásilky. Nebude-li obsah odpovídat objednávce, oznámí tuto skutečnost bez odkladu prodávajícímu, zboží nebude používat.

Uváděné ceny pneumatiky jsou včetně DPH. Pokud je v ceníku uvedena jedna položka vícekrát a s rozdílnou cenou, je to dáno jinou nákupní cenou – více dodavatelů, jiné nákupní ceny. Tato položka (zobrazena vícekrát s jinou cenou) má většinou i rozdílné termíny dodání.

V případě, že jedná o málo prodávané značky, rozměry pneumatik nebo jejich větší množství vyhrazuje si prodávající vyžádat po kupujícím zálohu v přiměřené výši. Tato záloha je nevratná v případě, že dojde ke zrušení objednávky kupujícím či při nepřevzetí zboží na dobírku a slouží k pokrytí nákladů a sankcí spojených s vrácením zboží dodavateli. Pokud nebude objednávka zrealizována vinou prodávajícího, záloha bude kupujícímu neprodleně vrácena v plné výši.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, z toho vyplývá: pokud z jakéhokoliv důvodu nebude schopen uvedené ceny dosáhnout, bude kupující informován. Toto je využíváno pouze v krajních případech, například pokud dojde k chybě v databázi a podobně. 

Kupující (neplatí pro osoby právnické a samostatně výdělečně činné) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Záruka na všechno prodávané zboží je dva roky. Vady, na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací, doručenou prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty, nebo osobně na adrese prodávajícího. Doporučujeme vyplnit reklamační protokol,který je možné stáhnout zde (vzor), na žádost kupujícího mu bude zaslán. Začátek záruční doby se počítá od data dodání - převzetí zboží, né od data vystavení faktury. V případě oprávněné reklamace hradí vzniklé náklady na dopravu prodávající. Nebude-li ihned zřejmé, zda se jedná o výrobní vadu, může prodávající požadovat zaslání reklamovaného zboží na náklady kupujícího, které při oprávněné reklamaci prodávající uhradí. Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů, vyrozumění bude kupujícímu zasláno poštou, případně jinou kurýrní službou.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující má právo:

 • na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
 • na odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny

Reklamace pneumatik se nevztahuje na možné průrazy, prořezání, aj. možné nehody způsobené běžným provozem, popř. nesprávným zacházením. Dále se reklamace nevztahuje na špatné úkony v pneuservisech, v jejíchž důsledku mohla být pneumatika poškozena. Hloubka dezénu pneumatiky při reklamaci nesmí být menší než 1,6 mm (po celé ploše).

Reklamační řád se řídí platným českým právním řádem a prodávající se zavazuje, že s ním nesmí být v rozporu.

Telefonní čísla prodávajícího nejsou dotovaná - používají běžný tarif. Při telefonickém kontaktu ze strany kupujícího je proto nutné počítat s poplatkem dle sazeb jeho operátora.

Prodávající nabízí možnost zpětného odběru použitých pneumatik zdarma (v jakémkoliv množství, od kteréhokoliv výrobce), na adrese Zdeněk Škarka – PNEU, Bludovice 11, 74101 Nový Jičín. Při množství nad 50 ks, ohlaste prosím dovoz předem, abychom předešli kapacitním problémům.

Použité pneumatiky je také možné zdarma odevzdat v jakémkoliv množství, od kteréhokoliv výrobce na těchto sběrných místech po celé ČR:

Seznam veřejných míst zpětného odběru použitých pneumatik vedený Ministerstvem životního prostředí:
http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

U výrobků, na které se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, jsou součástí prodejní ceny i náklady na zpětný odběr, zpracování a likvidaci. Výše těchto nákladů je stanovena na 3 Kč/1 kg.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Fotografie produktů mohou být pouze ilustrační.

Prodávající zakazuje jakkoliv kopírovat a dále šířit obsah webu VELKO-PNEU.cz.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bludovice 11, 741 01 Nový Jičín, adresa elektronické pošty info@velko-pneu.cz, telefon +420 910 112 486.

Obchodní podmínky se řídí platným českým právním řádem a prodávající se zavazuje, že s ním nesmí být v rozporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Má objednávka  |  Velkoobchod  |  Obchodní podmínky  |  Zpracování osobních údajů  |  Kontakt